border-address-top
Dr. Hedwig
Van der Stockt
Bruulstraat 43
9450 Haaltert
Tel:053/83 51 40
border-address-bottom

Info voor patiënten

Consultaties

De consultaties zijn alleen na afspraak.
Afspraken worden bij voorkeur gemaakt via de website:

  • of telefonisch op nr:053/835140

Uiteraard kan U niet voorzien wanneer U ziek wordt.
Bij acute problemen zullen wij U steeds zo snel mogelijk diezelfde dag verder helpen.


Goede afspraken maken goede vrienden. Daarom graag volgende aandachtspunten:

  • Probeer steeds op tijd te komen: zo zorgt U ervoor dat anderen niet onnodig moeten wachten
  • Verwittig tijdig indien U een afspraak niet kan nakomen
  • Indien u een afspraak wenst voor twee personen, gelieve dit ook duidelijk te melden en twee afspraken te maken
  • Wij staan ook in voor dringende gevallen, daarom kan het toch wel eens gebeuren dat U even moet wachten ondanks een afspraak

Huisbezoeken

Huisbezoeken kunnen alleen telefonisch worden aangevraagd op het nummer 053/835140 en dit liefst voor 11 uur.

Wachtdienst

In afwezigheid van de dokter 's avonds, tijdens het weekend en op feestdagen, kunt U een beroep doen op de dokter met wachtdienst op het telefoonnummer: 1733

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Agenda en website Sanmax ©